chrana Vašeho soukromí a osobních údajů je naší prvořadou povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou a nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (dále GDPR). Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu a období nezbytně nutné délky. Zpracování jsou zákonná ve smyslu čl. 6 nařízení GDPR. Nepotřebné osobní údaje jsou pravidelně promazávány.

Druh shromažďovaných osobních údajů

Shromažďujeme pouze tyto osobní údaje a to pouze za účelem realizace či zkvalitnění našich služeb:

  • Vaše jméno, příjmení nebo název firmy
  • kontaktní údaje na Vás jako je e-mailová adresa a telefon
  • kontaktní údaje, které nám sami poskytnete například na vizitce nebo v podpisu emailu
  • pro potřeby účetnictví a fakturace evidujeme Vaše IČO a DIČ, pokud jím disponujete

Proč zpracováváme výše uvedené osobní údaje?

Informace, které o Vás shromažďujeme nám umožňují zefektivnit a zkvalitnit naše služby. Díky evidenci o našich zákaznících máme lepší přehled týkající se jednotlivých zakázek, jsme schopni snáze plánovat lidské zdoje a obecně poskytovat kvalitnější služby a vyřídit případné reklamace.

Právní odůvodnění osobních údajů, které shromažďujeme

Veškeré zpracovávané osobní údaje zpracováváme na základě těchto zákonných důvodů:

  • na základě osobního souhlasu, tak jak je to uvedeno v článku 6/1a GDPR
  • umožnění plnění smlouvy, tak jak je to uvedeno v článku 6/1b GDPR

Jak jsou osobní údaje, které zpracováváme zabezpečeny?

Osobní údaje v elektronické podobě jsou zaheslovány bezpečným heslem a jsou po autentifikaci přístupny pouze fyzické osobě Mariya Kravchuk, IČO 25880543, jakožto správci osobních dat. Místem uložení osobních údajů je dobře zabezpečené cloudové úložiště.

Vaše práva v oblasti osobních údajů

Je naší povinností informovat Vás o Vašem právu na úkony, které po nás můžete vyžadovat v rámci ochrany Vašich osobních údajů:

  • můžete nás požádat o informaci které Vaše osobní údaje zpracováváme a jejich přesné znění
  • můžete požadovat opravu/aktualizaci těchto osobních údajů, pokud nejsou správné nebo jsou zastaralé
  • máte právo vyžadovat výmaz veškerých Vašich osobních údajů (tzv. právo "být zapomenut"), které o Vás shromažďujeme

Chcete-li výše uvedených práv využít, kontaktujte nás laskavě na této e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Nabydete-li dojmu, že osobní údaje zpracovávám v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost místnímu dozorovému úřadu - v rámci České republiky byl tímto úřadem určen Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Právní forma zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679.

Poskytování osobních informací třetím stranám.

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme a jichž jsme správcem, nesdílíme s jakoukoli třetí stranou jako zpracovatelem.

O nás

Jsme profesionální úklidová firma se sídlem v Olomouci. Jsme tu pro Vás již od roku 2001. Uklízíme velmi pečlivě, avšak zároveň rychle, levně a diskrétně.

Ochrana osobních údajů (GDPR)    Identifikační údaje

Sociální sítě: